(1)
Patiño M., A. E. Presentación. D´Economía 2023, 2.