(1)
Garcés, P. A.; Lasso, E.; Varela, V. DETECCIÓN DE LEVAMISOL EN LARVAS DE MOSCAS NECRÓFAGAS DE IMPORTANCIA MÉDICO LEGAL. Colón cienc. 2017, 4, 61-75.